• De volgende in de rij van oud-bestuursleden is Stan Ackermans. Stan wordt in maart 80 jaar oud en is zijn gehele leven werkzaam geweest in het onderwijs. Toen hij in juni 1964 de militaire dienst verliet, kon hij gelijk als invaller voor een zieke onderwijzer aan het werk op de St. Bavoschool. Helaas kwam deze in augustus 1964 te overlijden en voor Stan betekende dit dat hij gelijk in vaste dienst werd aangenomen. Uiteindelijk heeft Stan gedurende zijn gehele schoolcarrière voor de klas gestaan op deze school. De eerste jaren nog voor de 2e of 3e klas, maar daarna alleen voor de 5e  of 6e klas. Stan heeft van de eerste 15 jaren nog alle boekjes bewaard, waarin de namen van de kinderen in het betreffende schooljaar staan en waarin ook alle behaalde cijfers voor de diverse vakken staan genoteerd. Zeer leuk om te zien! De eerste jaren viel het schoolbestuur overigens nog onder het kerkbestuur, pas later ontstond er een zelfstandig schoolbestuur. Stan had overigens in zijn eerste jaren op school al iets met voetbal: hij is namelijk de geestelijk vader van het jaarlijkse Paastoernooi voor scholen, dat in 1966 op zijn initiatief is ontstaan.

  De beginjaren van Stan bij VVR
  Samen met Kees Vogels (ongeveer gelijk met Stan als onderwijzer begonnen op de St. Bavoschool), ging Stan wel eens naar VVR kijken. Hier werden ze aangesproken door Theo Holthuizen (die destijds in VVR 1 speelde), die het idee opperde om een jeugdcommissie op te richten. Zo gezegd, zo gedaan en eind jaren zestig werd de 1e jeugdcommissie van VVR gevormd door deze 3 heren, aangevuld door Frans Gommers, Johan van Erk en Ad Panis. Alhoewel zelf geen vader, heeft Stan ook aan de wieg gestaan van een ander gedenkwaardig monument van VVR: de VVR-klanken, samen met André Haast en Wil van Kuijck (toevallig beiden ook geen vader). In de eerste jaren werd met een tweedehands stencilapparaat in de keuken van de ouderlijke woning van André het blad gedrukt en  vervolgens in het schoollokaal van Stan in elkaar gezet. Zeer veel werk dus, maar gedrieën hebben ze wel de eerste (tropen)jaren van dit blad doorstaan en ervoor gezorgd dat het een veelgelezen clubblad werd. Overigens maakte Stan ook het einde van de VVR-klanken mee, in juli 2020 was hij één van de bezorgers die de laatste uitgaven in de bus stopten bij de lezers.

  Ook is Stan vele jaren leider geweest van VVR en zijn 1e jeugdteam was VVR A2, met namen als Mat Schreurs, Henk Hennekam, Leon Haazen, Pierre Luijten, René Roks, Leo Konings, Jack v.d. Bemd, Coen Arnouts en Rinus van Dongen. Daarna is Stan leider geworden van VVR 2.

  VVR Jubilea
  Stan heeft twee jubilea meegemaakt bij VVR, zowel het 50-jarig als het 60-jarig bestaan van de club. In 1981 werd dit gevierd in een grote tent op het parkeerterrein en in 1991 in de sporthal. Hij is van beide feestcommissies voorzitter geweest. Door de persoonlijke benadering van mensen verzamelde hij een groep mensen om zich heen, die een feestweek gingen organiseren. Het leuke hiervan vond Stan dat met veel inzet en creativiteit met een gemotiveerde groep mensen een periode van ongeveer 2 jaar werd toegewerkt naar een climax. Vervolgens kon daarna worden teruggekeken op een geslaagde feestweek. Leuke anekdote is trouwens dat het in 1981 nooit een probleem was om vrijwilligers te vinden om ’s-nachts de tent te bewaken. Misschien dankzij het feit dat men daar geen dorst hoefde te lijden….

  Het bestuur van VVR
  Vanwege zijn goede werk in o.a. de jeugdcommissie en het feestcomité van VVR 50 werd aan Stan gevraagd om zitting te nemen in het hoofdbestuur. Onder voorzitterschap van Jan van Steenoven werd hij hier vice-voorzitter. Stan heeft totaal 3 jaar in het bestuur gezeten. Het nadeel van het lidmaatschap van het bestuur vond Stan dat het seizoen in een bepaald vast ritme verloopt. Op bepaalde momenten in het seizoen moeten meestal dezelfde zaken worden geregeld en hij vond dit op een gegeven moment saai worden en vond hier geen uitdaging meer in. Toen Stan in 1985 werd gevraagd om voorzitter van de carnavalsvereniging te worden, stopte hij als bestuurslid. Mede omdat hij vond dat het te lastig was om 2 van dergelijke functies te bekleden.

  Andere taken bij VVR
  In al zijn jaren bij de vereniging heeft Stan allerlei taken gehad. Zo heeft hij in de jaren tachtig een steentje bijgedragen aan de jaarlijkse kaarsenactie, opgezet door Piet Buijs, Jan Beckers en Fot Hereijgers. Deze was in die jaren zeer succesvol en heeft heel wat geld in het laatje gebracht voor VVR. Ook was hij (samen met Koosje Beckers) één van de dragende mensen van de intocht van St. Nicolaas bij de club. In zijn jongere jaren is hij vaak bij diverse scholen en bedrijven zelf in de huid van St. Nicolaas gekropen. Hij heeft hiervan geleerd dat iets voorbereiden geen zin heeft, een goed improvisatievermogen des te meer. Verder heeft hij jaren als omroeper gefungeerd bij het jeugdtoernooi van VVR. Op zaterdag en zondag was hij degene die aan de elftallen verzocht zich naar de speelvelden te begeven. Pas in 2016 is hij hiermee gestopt en opgevolgd door Martijn van Nispen. Overigens heeft hij in de beginjaren van het jeugdtoernooi ervoor gezorgd dat er telkens voldoende scheidsrechters waren. Dit deed hij ook voor het familietoernooi, waar hij ook jaren deel heeft uitgemaakt van de organisatie.
  Gedenkwaardig zijn de kampen waar Stan als leider bij was, zoals dat van de A-jeugd in Tiefenstein in Duitsland. Ook heeft hij meerdere NKS-kampen meegemaakt, zoals in Borculo en Wanssum. Bij één van deze kampen waren zijn medeleiders de 20-jarige Thom van Dongen en Jan Roks. Deze jonge honden namen Stan tijdens de bloedhete dagen veel werk uit handen.
  Niet onvermeld mag blijven dat hij de vaste vlagger was van het veteranenteam en uiteraard ook present was bij de 3e helft. Dit was toen de veteranen nog in een echte veteranencompetitie speelden, toen het team werd verjongd en in een normale competitie ging spelen, stopte Stan als vlagger.

  Hobby’s
  Stan is een fervent fietser. Als het maar enigszins kan, stapt hij op het stalen ros. Fietste hij jaren geleden nog makkelijk 150 km per dag op een gewone fiets (!), nu fietst hij nog regelmatig ritten van (toch nog) 50 km op zijn elektrische fiets. Sinds zijn 15e is Stan ook een gedreven biljarter, zijn thuishonk is de Kwinkslag. Hij heeft zich zelfs in 1996 en 2000 mogen laten kronen als kampioen van de C-klasse. In deze coronatijden kan hij zich prima vermaken met het lezen van boeken, hij heeft vele boeken in zijn boekenkast staan. Op de vraag waarom we Stan niet zoveel meer zien in de kantine, antwoordt hij dat hij dan weinig generatiegenoten ontmoet. Als op bijvoorbeeld zondagmiddag na de wedstrijden de muziek een  tandje lager wordt gezet, is dit voor meerdere ouderen misschien aanleiding om de kantine te bezoeken en lekker met elkaar bij te praten.Een goede tip en misschien zien we dan binnenkort Stan in de kantine. In ieder geval bedankt voor het interview!

 • Koosje heeft uit haar huwelijk met Jan Beckers (14 jaar geleden overleden) 2 kinderen gekregen: Jos en Jolanda. Verder heeft ze één kleindochter. Het gehele gezin is trouwens actief geweest bij VVR. Zo is Jan jaren penningmeester geweest van de club en heeft in de feestcomités van VVR 50 en VVR 60 gezeten. Jos is jaren jeugdleider geweest en Jolanda heeft vele jaren in de oude kantine achter de bar gestaan als barhulp. Met recht kan dus worden gezegd dat het gehele gezin Beckers VVR een warm hart toedroeg! 

  Jan had een bedrijf dat handelde in de verkoop van zwembaden en Koosje verrichte hier activiteiten in het kantoor.

  Hoe kwam Koosje bij VVR terecht?
  Hun zoon Jos was al op jonge leeftijd bezeten van voetbal en hij stond urenlang tegen een bal aan het trappen tegen een muur tegenover hun woning aan de Lagestraat (waar later de Rabobank is gekomen). Maar hij was nog geen 10 jaar en pas op die leeftijd mocht je toen beginnen met voetballen. Dus Koosje naar VVR met de vraag waarom dit niet mocht. Hierop kwam niet echt een bevredigend antwoord, maar het kwam erop neer dat men geen begeleiding had voor de jongere jeugd. Daarop is zij (o.a. samen met de moeders van Tom Kerstens en Cees Daemen) de cursus jeugdsportbegeleider van de NKS in Breda gaan volgen. Dit bleek een erg goede cursus te zijn, waarop Koosje dus leidster werd en ook aan de wieg stond van de jeugdcommissie van VVR.

  Wapenfeiten in de jeugdcommissie
  Koosje is niet een vrouw die nieuwe uitdagingen uit de weg gaat en die zorgde voor een frisse wind bij de club. Zo heeft zij de viering van St. Nicolaas nieuw leven ingeblazen en ervoor gezorgd dat de kinderen van VVR met volle teugen konden genieten van het jaarlijkse bezoek van de goedheiligman aan de club. Als lid van de activiteitencommissie was zij bij meer clubactiviteiten betrokken. Ook was zij degene die ervoor zorgde dat de scheidsrechters (zoals legendarische namen als Martin Koreman of Jos Ermes) bij de jeugdtoernooien van VVR voortaan een lekkere uitsmijter voorgeschoteld kregen, in plaats van een zak met broodjes.
  Vanuit Koosje ontstond ook het idee om met een damesafdeling te beginnen. Dat kon, mits Koosje en Jan leider zouden worden van het dameselftal. Hierop zeiden ze ja, zodat in de jaren zeventig de eerste dames bij VVR gingen voetballen. Piet Buijs was in de eerste jaren hun trainer, van wie de dames veel hebben geleerd. Vreemd genoeg vielen de dames destijds niet onder de verantwoordelijk van het bestuur, maar van de jeugdcommissie (terwijl bijna alle dames ouder waren dan 18 jaar). Deze situatie heeft jaren zo bestaan.

  In het bestuur van VVR
  Medio jaren tachtig werden Koosje en Ria Lips als eerste dames in het bestaan van VVR, lid van het bestuur. Ook hier zorgde zij samen met Ria voor een nieuw geluid en was zij onder meer verantwoordelijk voor de activiteiten die bij VVR werden georganiseerd. Zij ergerde zich ook aan het feit dat alle aandacht naar het 1e team van VVR uitging en heeft bereikt dat ook andere teams meer aandacht gingen krijgen. Begin jaren negentig stopte ze bij VVR en ze werd tijdens de ledenvergadering uit dank toen benoemd als erelid van VVR,

  Hoogte- en dieptepunten
  Hét dieptepunt was ongetwijfeld het overlijden bij een auto-ongeluk van Jan Boot en Ruud Severijnen. Ruud was bevriend met Jos, zodat dit om die reden extra veel impact had op het gezin Beckers. Op het moment van het ongeluk waren Jan en Koosje op vakantie in Frankrijk, wat het allemaal nog extra dramatisch maakte.
  Hoogtepunten in die periode waren de viering van het 50- en 60-jarig bestaan van VVR in 1981 en 1991. Dit is toen uitbundig gevierd en samen met Ria Lips heeft ze in 1981 vele blauw-witte sjaaltjes genaaid, welke ongetwijfeld nog bij veel VVR-mensen in huis zullen liggen.

  Koosje anno 2020
  Ze woont al weer 4 jaar in de Rijserf. Eén van haar hobby’s is schilderen. Ze is begonnen met het schilderen van de natuur, maar is zich later gaan toeleggen om meer abstracte schilderijen. Helaas is vanwege het coronavirus dit op een wat lager pitje komen te staan. Verder puzzelt ze veel (Pilippinepuzzels) en leest ze veel boeken.

  Koosje: van harte bedankt voor het leuke interview!